Budynki mieszkalne

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.